Medewerkers – Huisartspraktijk De Wedren – Nijmegen
Header afbeelding
Huisartspraktijk De Wedren
Waldeck Pyrmontsingel 67 6524 BA
Nijmegen

Medewerkers

Dit zijn de medewerkers uit onze praktijk. Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn!

Huisartsen

Guy Oehlen

huisarts

Beschikbare dagen:

DiWoVr

Dokter Guy Oehlen neemt tijdelijk een deel van het spreekuur van dokter Hagenbeek over tijdens zijn

Maurice Hagenbeek

Huisarts, praktijkhouder

Beschikbare dagen:

MaWoVr

Na het behalen van mijn artsexamen in 1997 te Nijmegen heb ik vijftien jaar gewerkt als

Danielle Riem

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiDo

Al onze huisartsen werken zoveel mogelijk conform de richtlijnen van het NHG en de KNMG. Wij leveren algemene huisartsenzorg inclusief vele extra verrichtingen zoals kleine chirurgische ingrepen, het plaatsen van spiraaltjes of het anticonceptie staafje (implanon), nemen van biopten, zetten van injecties etc.  het voordeel hiervan is dat u voor dit soort ingrepen niet verwezen hoeft te worden waardoor u geen kosten maakt met bijvoorbeeld het eigen risico.

De huisartsen proberen ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen persoon u zo goed mogelijk te begrijpen en verder te helpen met uw vragen over uw gezondheid.  Alle artsen werken vanuit hetzelfde dossier. Wanneer u een voorkeur heeft voor een bepaalde arts kunt u dat doorgeven aan de assistente, als zijn of haar spreekuur echter vol zit betekent dat wel dat u dan langer moet wachten voor u terecht kan bij deze arts.

Dokter Maurice Hagenbeek is herstellend van een ziekte en weer begonnen met zijn reintegratie. Dokters Danielle Riem werkt al langere tijd als vaste huisartswaarnemers in de praktijk. Dokter Guy Oehlen werkt vanwege de uitval van dokter Hagenbeek ook extra dagen in de praktijk.

De praktijk blijft zoveel mogelijk geopend, ook tijdens de vakanties. Alleen in heel bijzondere situaties kan het zijn dat de telefoon wordt overgezet naar een andere huisartsenpraktijk in de buurt. Afwezigheid van een van de artsen proberen we zoveel mogelijk onderling over te nemen. Alleen als dit echt niet mogelijk is kan het gebeuren dat er een andere huisartswaarnemer in de praktijk werkt of dat u naar een andere huisartsenpraktijk hier in de regio verwezen wordt. Ivm de beperkte aanwezigheid  van dokters Hagenbeek en Duerink gebeurt dit nu helaas wel vaker dan wij zouden willen.

The GPs each try in their own way and from their own person to understand you as well as possible and to help you further with your questions about your health. All three doctors work from the same file. If you have a preference for a particular doctor, you can inform the assistant, but if his or her consultation hour is full, it means that you will have to wait longer before you can go to this doctor.

Our practice will be open all year round, even in holidays. Only in exceptional situations the telephone can be answered by colleagues from a nearby practice.

Doktersassistenten

Beschikbare dagen:

DiWoDoVr

Janine Hoesen

Assistente

Beschikbare dagen:

MaWoDo

Annette Bodegom

Assistente

Beschikbare dagen:

MaDiDo

Marloes Maalsen

Assistente

Beschikbare dagen:

DiDoVr


De doktersassistentes zijn zeer belangrijk voor de praktijk, zij zorgen dat alles voor de huisartsen en voor u soepel verloopt. Onze vaste assistentes zijn Janine Hoessen, Annette Bodegom (ook praktijkmanager), Marloes Maalsen (ook financiën) en Karin Hartog-Middelhof.

De assistentes staan u meestal als eerste te woord, zij maken de afspraken voor het spreekuur en huisbezoeken en zij weten het antwoord op veel praktische vragen. Bij het maken van afspraken zullen zij vragen naar de reden van uw contact  (triage). Een doktersassistente is daartoe opgeleid en doet dit om het spreekuur zo efficiënt mogelijk te plannen door een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Een assistente is net als uw huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Als u bij ontslag uit het ziekenhuis prijs stelt op een visite kunt u dat aan hen doorgeven.

De assistentes zorgen ook voor de administratie van de praktijk inclusief het afhandelen van alle aanvragen van herhaal recepten. Ze assisteren de huisartsen en praktijkondersteuners bij de spreekuren en ingreepjes en zij hebben een eigen assistentespreekuur waarbij zij vele taken zelf controleren of behandelen zoals:

 • eerste opvang van spoedgevallen
 • controleren van lengte, gewicht, bloeddruk, pols, zuurstofgehalte (saturatie)
 • laboratoriumonderzoek van urine en bloed op onder andere suiker en CRP.
 • instructie van het gebruik van diverse thuismetingen zoals de bloeddruk, bloedsuikermeter etc.
 • afnemen van uitstrijkjes
 • zetten van injecties
 • uitspuiten van oren
 • wondverzorging
 • verwijderen van hechtingen
 • aanstippen van wratten
 • visites bij chronisch zieke en oudere patiënten
 • vaatonderzoek met hulp van de echo doppler
 • een luisterend oor zijn voor diverse klachten en kwalen

Tussen 12.00u en 14.30u is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen. De assistentes hebben dan de tijd om hun andere werkzaamheden uit te oefenen zoals het aanmaken van de herhaal recepten. Deze recepten kunnen daarom pas de volgende dag worden opgehaald bij de apotheek.

 

Our regular assistants are Janine Hoessen, Marloes Maalsen (also financial manager), Annette Bodegom (also GP practice manager) and Karin Hartog-Middelhof. They ensure that everything runs smoothly for the doctors and you.

They are the first to speak to you, they make appointments for consultation hours and home visits and they know the answer to many practical and medical questions. If you appreciate a visit when you are discharged from the hospital, you can let them know. They also take care of the administration of the practice.

When making an appointment, they will ask for the reason for your contact. A doctor’s assistant is trained to do this and does this to make the best possible estimate of the nature and urgency of your complaints. In this way they can plan the consultation hours well. Just like your doctor, an assistant is obliged to treat your information confidentially.

You can also contact the assistants for repeat prescriptions, blood pressure measurements, warts, bandage of wounds, urine tests, ear irrigation, removing stitches, glucose check, smears and so on.

Between 12:00 and 14.30 the practice can only be reached by telephone for emergencies. The assistants then have the time to perform their other duties such as the repeat prescriptions. These prescriptions can therefore only be collected at the pharmacy the next day.

Praktijkondersteuners

Christine Minheere

praktijkondersteuner GGZ

Beschikbare dagen:

MaDi

Anette Clevers

Praktijkondersteuner Somatiek

Beschikbare dagen:

DiWoDo

Anette Clevers werkte eerst als doktersassistente bij ons in de praktijk. In 2018 kon zij beginnen


Via de huisartsen kunt u verwezen worden naar een van onze praktijkondersteuners (POH)

Anette Clevers werkt al vele jaren in de praktijk, tot begin 2019 als doktersassistente en nu als praktijkondersteuner somatiek. Zij heeft een eigen spreekuur voor patienten met Diabetes, CVRM (Cardio Vascualir management), hoge bloeddruk, astma en COPD inclusief het longfunctieonderzoek (spirometrie) .  Ook heeft zij een eigen spreekuur voor mensen die willen stopen met roken.

Christine Minheere is onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (psychologie) en beschikbaar voor gesprekken en behandeling van diverse psychische klachten of problemen. Gesprekken bij Christine vallen onder de vergoeding huisartsenzorg, er hoeft dus geen eigen risico of eigen bijdrage betaald te worden.

 

Beide ondersteuners werken in nauw overleg met de huisartsen.

You can be referred to one of our GP support practitioners (POH) by the doctors

Anette Clevers has been working in our practice for many years, until early 2019 as a doctor’s assistant and now as a somatic practitioner. She has her own consultations for patients with diabetes, CVRM (Cardio Vascular management), high blood pressure, asthma and COPD.

Christine Minheere is our mental health support practitioner (psychology) and available for conversations and treatment of various psychological complaints or problems. Calls at Christine fall under the reimbursement of general practitioner care, so there is no need to pay an excess or personal contribution.

All practitioners work in close consultation with the GPs.

Diëtiste & life coach

Jolien Slegers

Diëtiste & life coach

Beschikbare dagen:

Do


Jolien is als dietist werkzaam bij profitt, op donderdagmiddag werkt zij bij ons op de praktijk.
www.profitt.nl.

Jolien is a dietician from Profitt and will be working in our practice on thursday afternoons.
See website above.

Wijkverpleegkundige

Jennifer Arts is als wijkverpleegkundige bij onze praktijk betrokken. Zij kan u namens de praktijk benaderen bij langdurige ziekte of na een ziekenhuisopname om te bespreken of de aanwezige hulp voldoende is of dat extra hulp door de huisarts, thuiszorg of andere zorg nodig is.

Ook kunt u de assistente of huisarts vragen de wijkverpleegkundige in te schakelen.

Jennifer Arts is involved in our practice as a district nurse. She can approach you on behalf of the practice in the event of a long-term illness or after a hospital admission to discuss whether the help provided is sufficient or whether additional help from the doctor, home care or other care is required. You can also ask the assistant or doctor to request a visit from the district nurse.